Vladimir Zaharijev

President
BOSILEGRAD MUNICIPALITY

Vladimir Zaharijev

President
BOSILEGRAD MUNICIPALITY

Biography

Privatni preduzetnik Do 2000
Tokom 1990-ih bio sam privatni preduzetnik, u veoma teškom periodu u našoj zemlji i u vreme teških uslova poslovanja. Moja firma je prvenstveno bila fokusirana na trgovinu sa ciljem opstanka u teškim uslovima i održavanje poslovanja. Neka od mojih ključnih dostignuća
u tom periodu su:

 • Uspostavljanje uspešne firme;
 • Uspešno zadovoljenje potreba stanovništva za proizvodima kojima sam trgovao u vreme nedostatka roba;
 • Postao sam dobro poznata osoba među ljudima Bosilegrada i stekao pozitivan imidž;

Predsednik opštine Bosilegrad 2001- danas

2001.godine postao sam Predsednik opštine Bosilegrad.
Tokom mojih mandata, zajedno sa svojim timom, uspeo sam da približim opštinu ljudima i da je učinim “servisom običnog čoveka”. U period od 2004 do 2007bio sam narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Smatram da su neka od najvećih dostignuća mene kao Predsednika:

 • Razvoj lokalne putne infrastrukture (asfaltiranje više od 30km puteva);
 • Razvoj komunalne infrastrukture;
 • Unapređivanje zdravstvene zaštite uspostavljanjem saradnje sa VMA Beograd i VMA Sofija;
 • Unapređenje socijalne zaštite ugroženim građanima;
 • Prihvat migranata iz ratom zahvaćenih zemalja itd.

 

Predsednik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine 2014- danas 

2014.g.dobio sam izbore za Nacionalni savet i postao Predsednik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne
manjine. Neka od dostignuća u ovom period su:

 • Prvi put je sedište Nacionalnog saveta u Bosilegradu;
 • Novo Bratstvo i Nova RTV Bosilegrad su sačuvane od zatvaranja kao mediji za informisanje na bugarskom jeziku;
 • Ponovo su otvorena odeljenja u osnovnoj i srednjoj školi sa nastavom na bugarskom jeziku, a udžbenici na bugarskom na vreme obezbeđeni učenicima.

All sessions by Vladimir Zaharijev